Sản phẩm - Dịch vụGiải pháp phần mềm

Thứ bảy, 22/09/2018, 10:07 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Phần mềm Dự toán Sữa chữa lớn

01/10/2012

Chương trình Dự toán Sửa chữa lớn được xây dựng để hỗ trợ các Đơn vị tiến hành lập dự toán nhanh chóng, dễ dàng. Giúp Đơn vị thuận tiện trong khai thác thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc.

SCL1.jpgLợi ích

 • Giúp đơn vị lập dự toán nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí cho công tác lập dự toán, giảm thiểu sai sót từ việc lập dự toán một cách thủ công trước đây.
 • Giúp đơn vị dễ dàng quản lý và khai thác các số liệu báo cáo thống kê và thuận tiện trong việc trao đổi dữ liệu với các đơn vị liên quan.
 • Nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ nhờ việc hỗ trợ các công cụ tiện tích và các thư viện, mẫu tích hợp sẵn trong phần mềm.
 • Kết quả chính xác, chuẩn hóa
 • Hỗ trợ nhiều công cụ, Tiện ích, Thư viện mẫu
 • Quản lý lưu trữ tập trung
 • Thuận tiện quản lý và khai thác số liệu báo cáo thống kê.
Tính năng
 • Quản lý định mức: Các định mức về sửa chữa lớn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành; Quản lý quyển định mức do các đơn vị tự xây dựng.
 • Quản lý từ điển: Từ điển vật tư; nhân công; máy thi công; đơn giá vật tư, đơn giá máy thi công. Quản lý danh mục các quyển đơn giá  XDCB. Định nghĩa các vật tư không đưa vào vật tư thu hồi của dự toán;…
 • Quản lý dự toán: Lập cấu trúc của quyển dự toán; Xây dựng khối lượng hao phí; Nhập các hệ số cho dự toán; Lập thuyết minh dự toán; lắp giá các thành phần hao phí; Phân công các đơn vị thực hiện trong dự toán.
 • Quản lý duyệt dự toán: Phân công duyệt dự toán theo các cấp; Thực hiện duyệt dự toán theo phân công và thông báo trạng thái duyệt; Ghi nhận và in các thay đổi trong quá trình duyệt.
 • Tạo lập tổng dự toán: Tạo mới tổng dự toán; Thêm bớt các dự toán con vào tổng dự toán; Sửa thông tin tổng dự toán
 • Các công cụ & tiện ích: Sao lưu, khôi phục dự toán; Sao chép dự toán; Thay thế vật tư trùng; So sánh 02 dự toán.
 • In ấn: In ấn quyển dự toán; Tổng hợp báo cáo toàn dự toán; Tổng hợp và in theo từng đơn vị thực hiện
 • Quản trị và phân quyền: Quản lý người dùng; Phân quyền sử dụng chương trình cho từng người sử dụng.
Thông tin kỹ thuật
 • Công cụ phát triển: Visual Studio 6.0 SP 6
 • Môi trường chạy: Mạng LAN/WAN
 • Hệ quản trị CSDL: SQL Server 2000