Tin tứcTin về hoạt động của EVNIT

Thứ bảy, 22/09/2018, 09:51 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Công đoàn EVNICT

01/03/2017

Ngày 28/2/2017, Công đoàn EVNICT đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tới dự và chỉ đạo có ông Phạm Dương Minh- Giám đốc EVNICT. Ông Đinh Duy Tâm- Chủ tịch Công đoàn EVNICT chủ trì Hội nghị.

Ông Phạm Dương Minh- Giám đốc EVNICT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc EVNICT Phạm Dương Minh biểu dương các công việc mà công đoàn EVNICT đã làm trong thời gian qua, đồng thời biểu dương công sức của các đồng chí trong BCH công đoàn, tổ trưởng tổ công đoàn, đoàn viên. Với lực lượng trẻ, BCH, các tổ công đoàn đã giúp Trung tâm có không khí làm việc tươi trẻ, xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp tốt.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên BCH Công đoàn báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công đoàn EVNICT.

Bà Hoàng Thị Thái- Ủy viên BCH Công đoàn báo cáo công tác tài chính của công đoàn năm 2016.

Công đoàn trung tâm đã phối hợp cùng lãnh đạo trung tâm, đảng ủy thực hiện tốt công việc của Trung tâm, gắn kết, động viên người lao động. Đây cũng là lực lượng đóng góp to lớn vào các chủ trương, chính sách, cơ chế cho CBCNV trong Trung tâm, tạo sự công bằng, hỗ trợ, khuyến khích các bạn trẻ trong Trung tâm qua cơ chế tiền lương thu nhập.

Ông Đinh Duy Tâm- Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2016, Công đoàn Trung tâm đã luôn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn góp phần giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc làm và đời sống của người lao động.

Ý kiến đóng góp của các Tổ công đoàn trong Trung tâm.

Ngay từ đầu năm, Ban thường vụ công đoàn đã phối hợp với Giám đốc Trung tâm ban hành chỉ thị liên tịch số 47/CTLT- EVNICT- CĐ phát động phong trào thi đua "Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh" năm 2016 với nhiều nội dung nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Công đoàn Trung tâm thường xuyên quan tâm động viên đoàn viên và người lao động hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD được EVN giao; phối hợp với chuyên môn xây dựng các chế độ chính sách với người lao động, đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định thu nhập góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Ông Phan Thế Đại- Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm thực hiện nghi thức khen thưởng.

Năm 2017, BCH Công đoàn Trung tâm tiếp tục tham gia phối hợp với chuyên môn động viên CNVCLĐ phấn đấu đảm bảo kế hoạch SXKD, tối ưu hóa chi phí, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Ông Phạm Dương Minh- Giám đốc EVNICT trao Bằng khen của Công đoàn EVN cho bà Hoàng Thị Thái- Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban Nữ công EVNICT vì đã có thành tích trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của EVN.

Ông Đinh Duy Tâm- Chủ tịch Công đoàn trao Giấy khen cho các Tổ Công đoàn xuất sắc.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, động viên khuyến khích cá nhân và tập thể đóng góp ý tưởng, giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất, tối ưu hóa chi phí. Phối hợp chuyên môn tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 của EVN về "Đẩy mạnh khoa học công nghệ" trong Trung tâm. Phối hợp với chuyên môn và tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện phổ biến tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp, An toàn - Vệ sinh lao động trong Trung tâm; Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đối thoại, rà soát các quy định triển khai cụ thể hóa nội dung Thỏa ước lao động tập thể. Triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch Hội nghị Công đoàn Trung tâm; Thực hiện công tác an sinh xã hội; Cụ thể hóa các nội dung thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới, đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBCNV Trung tâm...

Tổ Biên tập