Tin tứcTin về hoạt động của EVNIT

Thứ bảy, 22/09/2018, 10:02 Facebook Twitter Google++ Buzz Zing Go.vn

Hội nghị Công đoàn Trung tâm giữa nhiệm kỳ 2014- 2019

16/06/2017

Ngày 14/6/2017, Công đoàn Trung tâm đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2014- 2019. Đến dự Hội nghị có ông Phạm Dương Minh- Giám đốc Trung tâm.

 
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau gần 03 năm hoạt động cùng với sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Trung tâm, tổ chức công đoàn Trung tâm đã góp phần giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc làm và đời sống của người lao động.
 
Đồng chí Ngô Phú Cường được hội nghị bầu bổ sung vào BCH Công đoàn và được BCH bầu vào vị trí Chủ tịch Công đoàn để thay thế đ/c Đinh Duy Tâm về nghỉ chế độ.
 
Hàng năm, Công đoàn Trung tâm thường xuyên quan tâm động viên đoàn viên và người lao động hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD được EVN giao; phối hợp với chuyên môn xây dựng các chế độ chính sách đối với người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định thu nhập góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động, góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ SXKD của Trung tâm.
 
 
Công đoàn luôn phối hợp cùng chuyên môn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động; Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quan tâm trợ cấp, thăm hỏi người lao động bị ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống và hoạt động xã hội, từ thiện. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ.
 
Ông Phạm Dương Minh- Giám đốc Trung tâm cùng BCH công đoàn hiện tại.
 
Nổi bật là Công đoàn Trung tâm đã tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, động viên khuyến khích cá nhân và tập thể đóng góp ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất. Trong năm 2016, Công đoàn đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo thanh niên”, với tổng số 21 sản phẩm, ý tưởng, sáng kiến tham dự cuộc thi; Trong đó 12 giải pháp, sáng kiến và 01 ý tưởng sáng tạo đã đạt giải cuộc thi. 12 sáng kiến được đề xuất xét duyệt công nhận sáng kiến kỹ thuật cấp cơ sở.
 
 
Công đoàn cũng đẩy mạnh xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh; Nhiều phong trào của Nữ công "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” được tổ chức. Hàng năm Công đoàn Trung tâm bình xét đề xuất khen thưởng các chị em có thành tích nổi bật trong các phong trào.
 
Trong năm 2017-2019, Công đoàn Trung tâm tiếp tục tham gia phối hợp với chuyên môn động viên CNVCLĐ phấn đấu đảm bảo kế hoạch SXKD, tối ưu hóa chi phí, hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao hàng năm nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
 
Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, động viên khuyến khích cá nhân và tập thể đóng góp ý tưởng, giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất, tối ưu hóa chi phí. Phối hợp chuyên môn tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 của EVN về “ Đẩy mạnh khoa học công nghệ” trong Trung tâm với khối lượng, tiến độ và chất lượng được giao: Chủ trì triển khai nhân rộng hệ thống quản lý tài chính vật tư ERP với 10 phân hệ vào quý II/2017; Hoàn thiện và triển khai áp dụng nhân rộng hệ thống Quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện và lưới điện; Xây dựng và triển khai hoàn thiện mô hình văn phòng điện tử cho EVN; Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý khách hàng dùng điện CMIS 2.0 lên CMIS 3.0; Triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý dự án đầu tư xây dựng ; Nâng cấp Cổng thông tin tích hợp các dữ liệu hỗ trợ quản lý, điều hành EVN;… Tổ chức triển khai các hoạt động Đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý chất lượng trong phát triển phần mềm, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001,…
 
Phối hợp với các chuyên môn và tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện phổ biến tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp trong CNVCLĐ của Trung tâm. Phối hợp với chuyên môn trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động của CNVCLĐ, xây dựng môi trường làm việc “Xanh - Sạch - Đẹp”; thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đối thoại. Rà soát các quy chế, quy định để triển khai cụ thể hóa nội dung Thỏa ước lao động tập thể.
Thực hiện công tác chính sách xã hội, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ nói chung và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…Kiện toàn BCH Công đoàn Trung tâm khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019, nâng cao năng lực hoạt động công đoàn cho Tổ trưởng công đoàn.
 
Cụ thể hóa các nội dung thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ. Động viên nữ CNVCLĐ tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Trung tâm, tạo cơ hội bình đẳng trên mọi lĩnh vực. Quản lý tốt công tác tài chính công đoàn Trung tâm.
 
Danh sách BCH công đoàn hiện tại:

1. Đinh Duy Tâm – Chủ tịch

2. Ngô Phú Cường (hội nghị bầu bổ sung vào BCH Công đoàn và được BCH bầu vào vị trí Chủ tịch Công đoàn để thay thế đ/c Đinh Duy Tâm về nghỉ chế độ).

3. Ngô Quỳnh Hoa – Phó chủ tịch

4. Nguyễn Thị Thu Hà

5. Nguyễn Trường Giang

6. Hoàng Thị Thái

7. Đỗ Thương

8. Dương Thị Bạch Điểm

 9. Đỗ Tùng Lâm

10. Phan Thế Đại

Tổ Biên tập